ჩვენი მომსახურებები

  • «SP Group» თანამშრომლობს როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო კომპანიებთან შემდეგი პროდუქციის მიწოდებით: ბენზინი, დიზელის საწვავი, მაზუთი, ვაკუმური გაზოილი, ავია კეროსინი, პარაქსიქოლი, ბენზოლი და კოქსი.
  • სავაჭრო ჰოლდინგმა «SP Group» დაამყარა გრძელვადიანი, საქმიანი ურთიერთობები ბაზრის მსხვილ მოთამაშეებთან, მათ შორის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებთან, ექსპედიტორებთან, ტერმინალების ოპერატორებთან და ასევე, სახელმწიფო სტრუქტურებთანაც.
  • გრძელვადიანი ხელშეკრულებები ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებთან. ყაზახეთი: ატირაუს ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, პავლოდარის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, შიმკენტის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა. რუსეთის ფედერაცია: “ტაიფ- ნკ”, “ორსკნეფტეორსინტეზ”, “ტანეკო”.
მიწოდების გეოგრაფია