ჩვენ შესახებ

 • SP Group – კომპანიების ჯგუფი, რომელიც ახორციელებს ნავთობპროდუქტების რეალიზაციას როგორც ყაზახეთში, ისე მის ექსპორტირებას 2009 წლიდან.
 • ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ ყაზახეთის წამყვან ბაზრებზე, ასევე,
  ცენტრალურ აზიაში, ბალტიის და შავი ზღვისპირა ქვეყნებში.
 • ჩვენი კომპანიის მიზანია – გრძელვადიანი და სანდო ურთიერთობების
  ჩამოყალიბება პარტნიორებთან და მათთვის უმაღლესი დონის მომსახურების გაწევა ნავთობპროდუქტების მიწოდების საფუძველზე.
 • SP Group-ის მაღალკვალიფიციური გუნდი – სანდოობის, მიწოდებული პროდუქციის და მომსახურების გარანტია.

ჩვენი მიზანი და მისია

 • კომპანიის მიზანია – შეინარჩუნოს ერთ-ერთი მსხვილი ნავთობპროდუქციის მიმწოდებლის სტატუსი ყაზახეთის მასშტაბით და განავითაროს მიწოდებების
  გეოგრაფია ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში.
 • მიზნის მიღწევისას ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ შევინარჩუნოთ სანდო პარტნიორის იმიჯი და შევიმუშაოთ უახლესი სტრატეგიები ნავთობპროდუქციის
  მიწოდების გასაუმჯობესებლად.
 • საქმიანი კონტაქტების დამყარება, სანდო რეპუტაცია და საქმიანობის გამჭირვალობა წარმატებული, სტაბილური საქმიანობის გარანტიაა. ჩვენ მუდმივ
  რეჟიმში ვცდილობთ მუშაობის ეფექტურობის ზრდას, რისკების მართვას და მოქნილი ბიზნეს პროცესების წარმოებას.

კომპანიის ძირითადი მიმართულებები

 1. ნედლი ნავთობის გადამუშავება;
 2. ნავთობპროდუქციის საცალო-საბითუმო რეალიზაცია;
 3. ნავთობპროდუქტების ექსპორტი ევროპასა და შუა აზიაში.

ჰოლდინგის საქმიანობა

სავაჭრო ჰოლდინგი «SP Group» იყენებს თავის გამოცდილებას და ფართო შესაძლებლობებს, რათა დააკმაყოფილოს საბაზრო მოთხოვნა ნავთობპროდუქციაზე კასპიის რეგიონსა და ცენტრალურ აზიაში.