კონტაქტი

ალ-ფარაბის გამზირი 17, 4ბ ბლოკი, 802-ე ოფისი ალმათი, ყაზახეთი